Velayet Davası Hakkında Bilgiler

Anayasaya göre çocukların anne ve babaya aittir. Ancak velayetin iki tarafta olması durumu evliliklerde geçerlidir. Şayet evlilik biterse, mahkeme tarafından çocuk veya çocukların velayet hakkının kime verileceği belirlenmektedir. Kısacası velayete, çocuğun hakları diyebiliriz.

Velayet Hakları Hangi Şartlarda Kime Verilir?

Velayet davası, boşanma süreci aşamalarındadır. Velayet davası sürerken çocuğun yaşının önemi büyüktür. Eğer çocuğun yaşı küçükse, velayet hakları genel itibariyle anneye verilir. Verilen bu kararda çocuğun sevgi ve şefkate olan ihtiyacı anneye bağlı olduğundan gerekçe olarak gösterilebilir.

Velayet davasında çocuğun yaşı 3 ve altındaysa şartlar ne olursa olsun velayeti annesine verilir. Yapılan psikolojik değerlendirmeler neticesinde 3 yaşına kadar çocukların, mutlak olarak annelerine ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bu tespit neticesinde hakim kararını bu yönde vermektedir. 3 yaşın altında velayetin babaya verilmesi, çok aksi durumlar olduğu sürece olur.

Velayet Davası

Velayet davası, iki eşin herhangi birinin boşanma isteğiyle açılan davadır. Boşanma için, mahkemeye verilen dilekçe yeterlidir. Bu dilekçe verildikten sonra boşanma süreci başlar. Boşanma süreci devam ettiği esnada çocuğun velayeti de boşanma davasına konu olur.

Velayet Babaya Verilebilir Mi?

3-7 yaş aralığında olan bir çocuğun babaya verilmesi zordur fakat aksi durumlar olursa verilebilir. Bu aksi durumları şöyle listeleyebiliriz.

– Annenin çocuğuna zarar verdiği tespit edilmesi sonucunda velayet babaya verilir.
– Annenin çocuğa bakmakta yetersiz kalması. Problemli bir kişiliğe sahip olması.
– Annenin sağlık durumunun çocuğa bakmakta yetersiz kalması.

Diğer bir durum ise çocuğun 12 yaşından itibaren seçme hakkına sahip olmasıdır. Çocuk eğer 12 yaşını doldurmuş ise velayetinin kimde olacağını seçebilme özgürlüğüne sahiptir. Eğer 12 yaşını doldurmamışsa mahkeme tarafından tutulan raporlar doğrultusunda karar verilebilir. Bu kararlar mahkemenin öz iradesine dahildir.

Velayet Davası Avukatı

Velayet davasında avukatların deneyimleri önemlidir. Nitekim velayet almak isteyen tarafta hazırladığı raporlara göre sonucu değiştirebilir. Velayet davası avukatı, gerekli planları yaparak dava sürecinde gerekli olan tüm evrakları hazırlar ve mahkemeye sunar. Bu konuda tutulacak avukatın, belgeleri nasıl hazırladığı, nasıl savunma yapacağı da mahkemede karar aşaması için önemli sayılır.