Nafaka Davaları ve Nafaka Avukatlık Ücreleri

Türk Medeni Kanunu içerisinde yer alan Aile Hukuku konuları kapsamındaki konulardan birisi de nafakadır. Nafaka genel anlam itibari ile çalışan ve belli bir geliri olan kişinin çalışmayan ve belli geliri olmayan boşandığı kişiye mahkeme tarafından verilen en az ücret anlamına geliyor.

Boşanma davalarında görülen nafaka hükümleri aynı zamanda bağımsız bir dava şeklinde de açılıyor. Nafaka konusu ister boşanma davaları içinde yer alsın, isterse ayrıca nafaka davası adı altında talep edilsin bu konuda avukatlık hizmeti almak mahkeme neticesinin daha olumlu sonuçlar ile sonuçlanmasını sağlıyor.

Kişilerin nafaka ile ilgili hükümler için nafaka avukatı ile çalışması dava süresince nasıl bir yol izlenmesi gerektiği konusunda önemli fikirler vermesi açısından oldukça önemlidir. Birçok kişi nafaka davası açmak istediğini ancak nafaka davası avukat ücretleri konusunda fikir sahibi olmadığını beyan ediyor.

Nafaka davası avukatlık ücretleri her yıl baro tarafından en alt tabandan belirlenerek kamuoyuna sunuluyor. Avukat ile nafaka talebi olan kişi arasında yapılan görüşmelerde avukatlık ücretlerinin nasıl ve ne şekilde ödeneceğine karar verilebiliyor.

Nafaka Talebi Hangi Hallerde Gerçekleşir?

Nafaka talebi boşanma davası sürerken bulunulabileceği gibi aynı zamanda boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da ayrıca nafaka davası açılarak talepte bulunulabiliyor. Anlaşmalı ya da çekişmeli hangi boşanma davası olursa olsun karar kesinleştikten sonra mahkemenin dava süresince ön görmüş olduğu nafaka hükümlerinin yükseltilmesi gibi taleplerde bulunmak mümkün. Anlaşmalı boşanma davalarında protokolde yazan nafaka değeri dava sonrasında yetersiz gelmesi gibi nedenler ile nafaka davasına konu olabiliyor.

Nafaka hükümleri mahkemenin yapacağı ekonomik araştırmalar neticesinde hüküm verilerek artırılabiliyor. Bu süreçte nafaka avukatının oldukça büyük görevleri oluyor. Özellikle nafaka talep eden kişi de çocukların velayeti de var ise çocukların eğitim ve bakımları gibi konularda nafakanın artırılması talebinde bulunmak mümkün.

Özellikle boşanma sürecinin çok uzun sürmemesi için anlaşmalı boşanmaya giden taraflar boşanma gerçekleştikten sonra nafaka artırımı talebinde bulunuyorlar. Anlaşmalı boşanma davasında yer alan protokolde nafaka ile ilgili bir hüküm olsa da olmasa da çalışmayan ve belli bir geliri olmayan eş nafaka davası açarak nafakadan yararlanmak isteyebiliyor. Bunun için nafaka avukatı kişinin vekaletini alarak nafaka talebinde bulunmak için mahkemeye dava dilekçesi yazıyor.

Nafaka Taleplerinde Temyiz Süreci

Nafaka avukatı tarafından müvekkilinin talepleri doğrultusunda nafaka davası açıldıktan sonra mahkemenin yapacağı araştırmalara istinaden mahkemenin gerekçeli kararı bekleniyor. Mahkeme gerekçeli kararını taraflara tebliğ ederek 15 günlük temyiz sürecinin başlamasını sağlıyor.

Temyiz sürecinde üst mahkeme yerel mahkemenin kararını ve taraflardan birisinin ya da her ikisinin yapmış olduğu itirazı inceleyerek bu konudaki nihai kararını veriyor. Üst mahkemenin kararının kesin olması ve itiraz edilme özelliğinin olmaması nedeni ile bu kararlar kesin hüküm olarak taraflar tarafından yerine getirilmesi gerekiyor.