Çocuğun Velayeti Kaç Yaşında Babaya Verilir?

Velayetin anneye mi yoksa babaya mı verileceği sorunsalı her dönem tartışılmakta ve ilgi çekmektedir. Çocuğun gelişim süreci boyunca kimin yanında kalacağı son derece önemlidir. Gelişimine ve psikolojisine zarar gelmemesi için en doğru kararların alınması gerekmektedir. Velayet davası denince annelerin hakimiyeti biraz daha fazladır. Bu sebeple babaların birçoğu umutsuzluğa kapılmaktadır. Velayet davalarında annenin üstünlüğü bilinen bir gerçektir.

Bunun sebebi çocuğun doğası gereği annesine muhtaç oluşudur. Bu özellikle küçük çocuklar için geçerli bir durumdur. Fakat bazı noktalarda velayet babaya da verilebilmektedir. Velayetin anneye verilmesi sonucuna oranla daha az görülen bu durumun belirli sebepleri bulunmaktadır. Çocuk 0 ile 5 yaş aralığında olan bir bebek ise velayetin genellikle anne tarafına verildiği bilinmektedir. Bunun belirli sebepleri bulunmaktadır. Bu yaş grubundaki çocukların ihtiyaçları en iyi anneleri tarafından karşılanacaktır. Bunun dışında çocuğun yaş grubu büyüdükçe velayetin babaya verilme olasılığında artış görülmektedir. Çocuğun babaya verilme ihtimali 5 ile 12 yaş arası çocuklarda çok daha yüksektir.

Velayet hangi durumlarda anneye verilmez?

Velayetin babaya verilmesi durumu genellikle annenin yaptığı davranışlara ve hareketlere bağlıdır. Sadece 0 ile 5 yaş arası çocuklar değil diğer yaş gruplarında da velayetin anneye verilme ihtimali yüksektir. Fakat bazı durumlar velayetin babaya verilmesini gerektirecektir. Bunlardan ilki annenin çocuğun sağlığına ve psikolojisine zarar verecek hareketlerde bulunmasıdır. Bu durumda velayet kesinlikle diğer tarafa verilecektir. Bunun yanı sıra annenin çocuğa bakamayacak durumda olması ve sağlıksal açıdan problemler yaşaması da velayetin babaya verilmesi gerektirecektir. Tüm bu durumlarda velayeti babanın alması çocuğun sağlığı ve geleceği açısından önem taşımaktadır. Mahkemenin en dikkat ettiği nokta velayeti alacak ebeveynin istekleri değil çocuğun menfaatleridir. Çocuk hangi tarafta daha mutlu ve rahat olacaksa velayet o tarafa verilmektedir.

Velayet davalarında çocuğun fikrinin önemi

Velayet davlarında velayeti verilecek çocuğun fikirleri de oldukça önemlidir. Bu fikirlerin küçük çocuklardan alınması ihtimali söz konusu değildir. Bu nokta hakimler farklı noktalara dikkat ederek karar vermektedirler. Fakat çocuk 12 yaşını geçmiş ise konuşmaya hakkı olduğu düşünülmekte ve dava sürecinde fikirleri alınmaktadır. Anne ve babası ile söylediği sözler araştırılmakta ve onun fikirleri de dikkate alınarak bir karar verilmektedir. Tabi ki tek etken çocuğun düşünceleri ve söyledikleri değildir. Velayeti alacak kişinin gerekli yeterliliklere sahip olması da son derece önemlidir. Tüm bu veriler bir araya getirilmekte ve son karar bu şekilde verilmektedir.