Boşanmada Erkek Çocuğun Velayeti Kime Verilir?

Boşanmalarda Velayet Sorunu

Çiftler arasındaki boşanma davalarının en çekişmeli konusu çocukların velayetidir. Boşanan çiftler çocukların velayetini alma konusunda kıyasıya mücadele etmektedirler. Velayet kararı verilirken dikkate alınan en önemli husus, çocuğun menfaatidir. Velayet kararı verilirken çocuğunun gelişimi ve geleceği göz önüne alınarak, çocuğun en iyi hangi ebeveynde yetişebileceğine karar verilir. Ayrıca çocuğun yaş durumu da göz önünde bulundurulan velayet süreçlerinde, sağlıklı bir boşanma süreci yürütmek çocuğun geleceği için çok önemlidir.

Boşanmada Erkek Çocuk Velayeti

Türk Medeni Kanunu gereği, kadın ve erkek eşit haklara sahip olduğundan boşanma süreçlerinde de erkekler ve kadınlar aynı haklara sahiptirler. Kamuoyunda boşanma davalarında erkek çocuğun babaya, kız çocuğun ise anneye verildiği gibi bir genelleme yapılsa da, herkes eşit haklara sahip olduğundan velayet işlemleri de ayrım gözetmeksizin yapılır. Uygulamada velayet işlemlerinde çocuğun yaşı ve geleceği dikkate alınır.

Ayrıca çok çocuklu davalarda çocukların bir ebeveynde toplanması da tercih edilebilmektedir. Bu işlemin mümkün olmaması halinde ise başka alternatifler uygulanabilmektedir. Buna ek olarak, anne sevgisine muhtaç bebeklerin de anneye verilmesi uygulanan bir işlemdir. Fakat bu işlemlerde de cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır.