Anlaşmalı Boşanma Durumu

Adı da üzerinde olduğu gibi anlaşmalı boşanma çiftler arasında her iki tarafından bir takım durumları ortaya koyup karşılıklı olarak kabul ettikleri bir boşanma şekildir. Bu tür boşanma durumunda çiftler her konuda ortak bir görüş almaktadır. Her iki taraf da maddi ya da manevi olarak bir karar varmışlar ve daha sonra da yapılan bu anlaşmanın yanı sıra boşanmak istediklerini kadın da erkek de beyan eder. Bu da anlaşmalı bir boşanma olarak kayıtlara geçer.

 

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Her ne kadar her iki taraf da bir takımı şeyleri kabul edip anlaşmaya razı olsalar da, yine de mahkeme tarafında 4271 sayılı kanuna göre bir takım şartlara uymak neticesinde boşanabilmektedir. Mahkeme tarafından bu şartlar eğer yerine getirilmemiş görünür ise o zaman boşanma hiçbir şekilde gerçekleşmez.

İlk olarak eğer bir çift anlaşmalı boşanma için karşılıklı olarak bir karara varmış olsalar bile eğer bir yıldan daha az bir süredir evli iseler o zaman her hangi bir şekilde boşanma davası açamamaktadırlar. Bunun için bir yıldan fazla bir süre evli kalmak gerekmektedir.
Boşanma için bir protokol imzalanması gerekmektedir. Bu da karşılıklı olarak maddi ya da manevi bir şekilde boşanmayı kabul ettiklerine dair bir belge olarak mahkemeye sunulur. Eğer bu protokol imzalanmaz ise o zaman mümkün olmaz. Elbette belki de en önemli durum tarafların mahkemeye gelmesidir. Karşılıklı olarak yapılan protokol anlaşmasının hâkim tarafından teyit edilmesi için her iki tarafın da mahkemede olması gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Bunun için öncelik olarak boşanma dilekçesi alıp bunun mahkemeye iletmelidirler. Bilindiği üzere anlaşmalı boşanma şekli en kısa süreli boşanma usulü olarak bilinmektedir. Bu noktada boşanma davalarına bakan mahkemeler genel olarak aile mahkemeleri olmaktadır. Dava açılırken eğer kişiler son altı ay içerinde ayı yerde ikamet ediyorlar ise o zaman bunun için o bölgedeki ailede mahkemesine başvuru yapması gerekmektedir. Fakat eğer altı aydan fazla bir zamandır değişik yerlerde ikamet ediliyor ise o zaman bunun için davayı hangi taraf açmış ise oradaki aile mahkemesine başvuru yapılır ve dava orada görülür. Çekişmeli bir davaya göre daha çabuk bir zaman içerisinde son bulan anlaşmalı dava çeşitleri ile herkes çok kısa bir süre içerisinde boşanabilir. Bunun için bir süre verilecek olursa eğer 1 ila3 ay arasında değişen bir süre içerisinde son bulmaktadır. İyi bir avukat ile bu süreler kısaltılabilmektedir.